Ticaret ve Şirketler Hukuku

Akhan Hukuk & Danışmanlık ticaret şirketlerine aşağıdaki hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Limited ve Anonim şirket  kuruluşu,
 • Şirket genel kurullarının yapılması,
 • Şirketlerin bölünmesi, birleşmesi ve devralmalar,
 • Şirket ortaklarının şirketten ayrılması sürecinde şirketteki hisse değerinin hesaplanması ve şirketten ayrılma sürecinin yönetilmesi,
 • Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma davaları,
 • Şirket tasfiyesi,
 • Şirketlere sürekli hukuki danışmanlık,
 • Şirketlerin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan tüm davaların takibi,
 • Şirketler tarafından yapılacak işlere ilişkin tüm sözleşmelerin hazırlanması,
 • Şirketler tarafından imzalanacak sözleşmelerin incelenmesi,