Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat Hukuku

Sözleşmeler, bir işin nasıl yapılması gerektiğinin koşullarını belirleyen ve bu koşulların ihlal edilmesi halinde hukuki sonuçlar öngören hukuki metinlerdir. Sözleşme metinlerinde,  ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda uygulanacak hükümler belirlenmiştir. Sözleşmelerin hazırlanması aşamasında, ileride doğabilecek muhtemel uyuşmazlıklara uygulanabilecek hükümlerin de düzenlenmesi oldukça önemlidir.

Danışmanlık kapsamında verdiğimiz hizmetlerin önemi bu aşamada daha iyi anlaşılmaktadır. Zira, sözleşmeler hazırlanırken doğabilecek sorunları öngörüp bunlara ilişkin hükümlerin sözleşme içerisinde yer alması, olası bir hukuki uyuşmazlıkta etkin bir hukuki koruma sağlamanın anahtarıdır. Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen  tarafın, sözleşme kapsamında ödemek zorunda kalacağı tazminatların sözleşmenin imzalanmasından önce belirlenmesi ile müvekkillerimizin uyuşmazlık öncesinde korunması amaçlanmaktadır. Sözleşmenin ihlali nedeniyle tahsil edilecek cezai şart, mahrum kalınan kar ve uğranılan zararların tazmini, ancak bu hususların sözleşmede net bir şekilde belirlenmesiyle daha kolay elde edilebilir.

Sözleşmenin hazırlanması aşamasındaki titiz çalışmamız, sözleşmeye aykırı davranışlar nedeniyle zarara uğrayan müvekkilin haklarını savunmak için açılacak davada uyuşmazlığın çözümüne ışık tutmaktadır. Akhan Hukuk&Danışmanlık sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan tazminat davaları ve sözleşmenin feshi davalarında tecrübe sahibi ve oldukça deneyimli bir hukuk bürosudur.