Sağlık Hukuku & Malpraktis Davaları

Akhan Hukuk & Danışmanlık, gerek kamuya ait hastanelerde gerekse özel hastanelerde yapılan tanı ve tedavi yanlışlıklarından kaynaklanan zararların tazmini için maddi ve manevi tazminat davaları açmakta ve bu davaları takip etmektedir. Bu davalarda,  teşhis veya tedaviyi yanlış uygulayan doktorlar ile bu doktorların çalıştığı kamu veya özel hastanelere de dava açılmaktadır.