İş Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Davaları

Akhan Hukuk & Danışmanlık, iş hukukundan kaynaklanan davalarda işveren ve işçileri temsil etmektedir.

  • Kıdem tazminatı davası ,
  • İhbar tazminatı davası,
  • Fazla mesai ve diğer tüm işçilik alacaklarının tahsili davaları,
  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • İşe iade davaları,
  • Ücret alacaklarının tahsili davaları,