Vesayet (Hacir) Altına Alma Davaları

Savurganlık veyahut sağlık sorunları nedeniyle kendi işlerini yapamayacak kişilere; Türk Medeni Kanunu hükümlerince kanuni temsilci, vasi atanır. Akhan Hukuk&Danışmalık vasi tayini davalarında ve vasilerin yapması gereken işlerin takibi hususunda uzmandır.

  • Vasi tayini davası açılması,
  • Kısıtlının malvarlığının satışı işlemleri için mahkemeden vasiye yetki alınması işlemleri,
  • Kısıtlının mal varlığının değerinin tespiti ve satışı işlemleri,
  • Vasinin mahkemeye sunması gereken hesapların mahkemeye arzı işlemleri tarafımızdan yapılmaktadır.