Miras Hukuku & Veraset İntikal İşlemleri


  • Vefat halinde, miras bırakanın mirasçılarının belirlenmesi ve mirasçılık belgelerinin alınması sonrasında,
  • Miras kalan menkul ve gayrimenkullerin mirasçılar adına tescili işlemleri,
  • Miras kalan bankadaki nakit paraların tahsili işlemleri,
  • Miras kalan tüm malların veraset intikal vergi dairesine verilmesi gereken beyannamelerin düzenlenmesi,
  • Veraset intikal vergileri ödendikten sonra ilişik kesme belgelerinin alınması,
  • Vasiyetnamenin açılması veya okunması davasının açılması,
  • Vasiyetnamenin uygulanması davasının açılması,
  • Tenkis davalarının takibi,
  • Terekenin tespiti davası,
  • Soybağının tespiti davası ve mirasçılık belgesi alınması ile miras hukukundan kaynaklanan tüm davaların takibi Akhan Hukuk&Danışmanlık tarafından yapılmaktadır