Aile Hukuku & Boşanma Davaları

Evlilik akdi, bir insanın hayatında imzaladığı en önemli sözleşmedir.  Boşanma davası, bu evlilik akdinin feshi için açılan dava olarak tanımlanabilir. Boşanma davası, eşlerin yanı sıra  müşterek çocukların da hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Boşanma davası ve boşanma sürecinin doğru yönetilmesi oldukça önemlidir. Boşanma süreci doğru yönetilmez ise eşler ve çocuklar açısından bu süreç bir travmaya dönüşebilir. Tarafların bu süreçte doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi oldukça önemlidir. 

Boşanma davası, mali sonuçlar da doğuran çok önemli bir davadır. Boşanmanın mali sonuçları açısından, istenen netice elde edilemezse ciddi mağduriyetler yaşanabilir.

Akhan Hukuk & Danışmanlık boşanma davalarında ciddi bir tecrübeye sahiptir. 

Hukuk büromuz,

  • Boşanma davasıyla birlikte veya boşanma davası açılmadan evvel, şiddete maruz kalan eşe koruma tedbiri alınması,
  • Şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılması yönünde mahkeme kararı alınması ve kararın uygulanması sürecinin takibi,
  • Boşanma sürecinde davacı eşe ve müşterek çocuklara tedbir nafakası alınması,
  • Boşanma neticesinde davacı eşe yoksulluk nafakası alınması,
  • Boşanma davası neticesinde müşterek çocuklar için iştirak nafakası alınması,
  • Boşanma neticesinde davalı eşden maddi ve manevi tazminat alınması,
  • Boşanma davasından sonra evlilik birliği içinde edinilmiş malların tasfiyesi ve katılma alacağı davasının açılması ve takibi konularında uzmanlaşmıştır.