Kentsel Dönüşüm Davaları

Toplumun geniş bir kesiminde “Kentsel Dönüşüm” olarak ifade edilen, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un uygulanması sürecinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

  • Riskli binalar hakkında rapor alınması,
  • Kat Malikleri Genel Kurulu Toplantılarının düzenlenmesi,
  • Riskli binanın yıkılması kararının alınması,
  • Müteahhit firma ile imzalanacak “Arsa Payı Karşılığı Kat Mülkiyeti Sözleşmesi”nin hazırlanması ve imzalanması  sürecinde danışmanlık hizmetleri,
  • Arsa Payı Karşılığı Kat Mülkiyeti Sözleşmesini imzalamayan kat maliklerinin arsa paylarının satışa çıkarılması ve satış işleminin yapılması,
  •  Bu süreçte kat maliklerinin haklarının korunması ve bu sürecin yönetilmesi hussunda kat maliklerine hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
  • Yukarıda açıklanan süreçlerde müteahhit firmalara (inşaat şirketlerine) da hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.