İflas Erteleme Kapsamındaki Şirketlerden Sorunlu Alacakların Tahsili

Diğer önemli faaliyet alanımız ise iflas erteleme kapsamındaki sorunlu alacakların tahsili işidir.

Akhan Hukuk & Danışmanlık, iflas erteleme sürecinde, kazandığı bir dava ile İFLASTAN EVVEL HACZEDİLEN PARANIN İFLAS MASASINA GİRMEYECEĞİNE İLİŞKİN önemli bir yargı kararı almayı başarmıştır. İflas erteleme davası sürecinde veya ihtiyati tedbir kararından evvel haczedilen para alacaklarının iflas masasına girmeden tahsil edilebilmesi imkanı doğmuştur. İflas erteleme sürecinde, alacakların tahsil edilmesi imkansız değildir.

İflas erteleme davalarının devamı süresince duruşmalarda, borçlu tarafı hukuki olarak baskı altında tutmak alacağın tahsil edilebilmesi için önemli diğer bir yöntemdir. Zira, iflas erteleme davaları uzmanlık isteyen davalardır. İflas erteleme şartlarının oluşup oluşmadığı, ancak ciddi bir mali inceleme ile anlaşılabilir. Müdahil olduğumuz birçok davada, mali hesap hatalarından hareketle  karşı taraf üzerinde oluşturduğumuz hukuki baskı nedeniyle alacağı tahsil etmeyi başardık.