İflas Erteleme ve Sermaye Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması

Akhan Hukuk & Danışmanlık,  İcra ve İflas Hukuku alanında uzmandır.Özellikle iflasın ertelenmesi davaları uzmanlık alanımızdır. Nakit sıkışıklığı içerisinde, borca batık şirketlerin icra tehdidine karşı koruma altına alınması, yeniden yapılandırılması ve rehabilitasyonu ciddi bir ekip çalışmasını gerektirir. Mali müşavir danışmanlarımızla birlikte, nakit sıkışıklığı içerisindeki şirketin malvarlığını icra tehdidinden korunmasını sağlayarak; hazırladığımız iyileştirme projesi kapsamında şirketi içinde bulunduğu darboğazdan kurtarmak daha önce defalarca kez başardığımız bir takım çalışmasıdır. Bu süreçte,

  • İflas erteleme davası,
  • İflas ereteleme davasında ihtiyati tedbir kararı almak,
  • İhtiyati tedbir kararı ile  şirkete karşı açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin durdurulması,
  • Borç yapılandırma müzakerelerini yürütmek,
  • İflas erteleme süresince şirketlere sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.