İhtilaf Çözümleri & Sulh Müzakereleri

Conventio est lex / Anlaşma, kanundur

Roma Hukukundan bu yana, ihtilafların en hızlı ve etkin çözüm yönteminin tarafların anlaşması olduğu bilinir. Akhan Hukuk & Danışmanlık'da, ihtilafların karşılıklı diyalog ile daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüleceğine inanır. Bir hukuki sorunun çözümünde hak kaybına uğramamak ne kadar önemliyse, sorunun ne kadar hızlı çözüldüğü de bir o kadar önemlidir. Bu anlamda bir çok hukuki ihtilaf, dava öncesinde muhataplarıyla müzakere edilerek hızlı ve etkin bir şekilde tarafımızdan çözümlenmiştir.

Akhan Hukuk & Danışmanlık, hukuki ihtilafların sulh müzakereleri ile çözümünde ciddi bir tecrübeye sahiptir. Hukuk büromuz, müvekkillerimizin haklarını sadece duruşma salonlarında değil, ihtilafların çözümü için müzakere masasında da savunmaktadır. İhtilafların çözümünde, müvekillerimizin istekleri doğrultusunda, onlar adına hareket ederek, sulh müzakerelerini sürdürmekte ve neticelendirmekteyiz.